gt85.cz

Vítejte na oficiálních stránkách výhradního dovozce anglických maziv GT 85!

Našimi odběrateli jsou

 • velké průmyslové podniky
 • mobilní operátoři
 • cyklistické velkoobchody
 • truhlářské dílny
 • autodílny
 • e-shopy
 • ale i menší firmy jako např.opravny šicích strojů, modeláři, hodináři a další

Provádíme rovněž Outsourcing

Zásobujeme podniky zbožím na míru dle jejich požadavků hlavně v oblasti olejů, maziv, ostatních technických prostředků a ochranných pracovních pomůcek.

Kontakty

 

Kontakt pro ČR

MIKLAN GT s.r.o.
K Vydralinám 114
725 25 Ostrava 25

IČO: 25382233
DIČ: CZ25382233

tel.: +420 596 931 017
tel., fax: +420 596 931 015
email: gt85@gt85.cz

objednávky: +420 777 747 233
reklamace: +420 777 747 244
fakturace: +420 777 747 255

 

Kontakt pro SR

Alexander Frank - FAPOS
Kamenná 514/11
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: +421 327 711 467
email: fapos@nm.psg.sk

GT-85

je minerální olej s obsahem PTFE, který má čistící, konzervační a mazací schopnosti. Zabraňuje skřípotu, ochraňuje a promazává zkorodované a špatně uvolnitelné součásti. Vytváří mazací film a vypuzuje vodu z elektrických systémů.

Použití :

 1. Čistí, rozpouští a chrání proti korozi

  Ve velice krátké době uvolňuje šroubové spoje, kovové součástky, bowdeny. Díky výjimečné vzlínavosti proniká jak šroubovými spoji, tak vrstvou rzi a pomáhá jejímu odstranění. Umožňuje snadnou montáž a demontáž mechanismů. Rozpouští asfalt, tuky a olejové skvrny. Zanechává ochranný film proti následné korozi na všech kovových součástech. Konzervuje a usnadňuje údržbu sportovních, loveckých a jiných zbraní, uvolňuje zbytky maziv. Narušuje karbon, který je nutno při čištění do 5 hodin po aplikaci GT-85 odstranit setřením, protože po odpaření těkavých látek vznikne špatně odstranitelná hmota. V případě potřeby opakovat nástřik.

 2. Jako mazivo

  Je doporučován na jemnou mechaniku, zahradní techniku ( sekačky, křovinořezy, mot.pily ), měřící a regulační techniku, elektroinstalace, šicí stroje, řetězy, bowdeny, kola, zámky, pera, hřídele, pružiny atd. Je antistatický, ošetřené součásti na sebe nepřitahují prach a jiné nečistoty. Zanechává jemný a suchý mazací film.

 3. Vytěsňuje vodu

  Z navlhlých či mokrých elektrických kontaktů, zámků, rozdělovačů a jiných el.zařízení dlouhodobě vytěsňuje nebo odizoluje vodu. Na elektrických kontaktech nemění povrchový ani přechodový odpor. Zároveň tato ošetřená místa chrání před oxidací.

 4. Separátor

  Při tlakovém vstřikování plastů v lisovnách slouží jako separátor lisovací formy a výlisku. Taktéž očistí a nakonzervuje lisovací formy. Při opětovném použití není potřeba takto ošetřenou plochu dále čistit. Nehrozí znehodnocení počátečních výlisků.

Díky těmto vlastnostem najde GT - 85 využití v mnoha autoservisech, zámečnictvích, truhlářských a stolařských dílnách, instalatérstvích, v údržbách ( strojních i elektro ), lisovnách plastů, dopravě a jiných oborech.

Návod k použití:

Při čištění nastříkejte na určenou plochu, která má být ošetřena, nechejte působit a setřete do sucha. Při mazání a konzervaci aplikujte a dále již nestírejte. Po odpaření rozpouštědla zůstává ochranný film. GT-85 nemění fyzikální ani chemické vlastnosti v teplotním rozsahu od –30°C do 200°C, což je teplota použití.

Upozornění:

Nádoba je pod stálým tlakem. Nevystavujte při skladování obal slunci a teplotám nad 50°C. Prázdný obal neprorážejte ani nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na rozžhavené materiály. Hořlavina II.třídy. Chraňte před dětmi. Vyvarujte se vdechnutí, po požití nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékaře.

Složení:

minerální olej, PTFE, etoxylovaný lanolín, bílý líh, fluon, nízkoaromatické rozpouštědlo D40, pohonný plyn ( butan 40 )

Získaná osvědčení:

 • schválení prodeje v ČR hlavním hygienikem ČR pod čj. HEM - 3436 - 15.10.96/27466
 • Elektrotechnický zkušební ústav Praha, číslo protokolu 4.706416-00
 • CERTIFIKÁT TYPU č.214-005/H/2001 ze dne 18.1.2001 vydaný VVUÚ, a.s. v Ostravě
 • Výrobce GT-85 Ltd. je držitelem certifikátu na systém jakosti dle BS 5750, vystavený NACB, TRADA Certification

Balení:

kart. = 36 ks x 400 ml, kart. = 48 ks x 200 ml, kart. = 6 ks x 1000 ml ( plastová láhev s rozprašovačem )

Spreje gt85